กฤษฎีกาชี้ออกพ.ร.ฎ.ผู้ช่วยรมต.ไม่ได้เหตุไร้แม่บท

ที่ทำเนียบรัฐบาล คุณพรทิพย์ จาละ เลขาธิกาคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวเมื่อวันที่ 13 มกราคม ถึงกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์เตรียมฟื้นตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งเคยดำเนินการในรัฐบาล ทักษิณ ขึ้นมา เพื่อรองรับคนอกหักในพรรค โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการยกร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ... ว่า คงต้องดูว่ารัฐบาลจะออกพ.ร.ฎ.ดังกล่าวตามบทบัญญัติในกฎหมายใด เพราะไม่สามารถออกตามรัฐธรรมนูญได้ และเท่าที่ดูพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าราชการการเมืองก็ไม่เปิดโอกาสให้ออก พ.ร.ฎ.ได้เลย เดิมการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกฯ โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 รองรับ

คุณพรทิพย์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม รัฐบาลชุดก่อนไม่ได้แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเคยส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมายในหลายประเด็น อาทิ ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีถือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ จะตั้งส.ส.มาดำรงตำแหน่งได้หรือไม่ ควรมีจำนวนเท่าไร ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือไม่ ฯลฯ ซึ่งเท่าที่ดูคิดว่ากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเข้าข่ายเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานจากรัฐบาลว่าจะให้พิจารณาข้อกฎหมายเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด