ไพทูรย์ ชงเรื่องลดเงินประกันสังคม ช่วยเหลือแรงงาน

นายไพทูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ เก็บตกจากเนชั่น ถึงมาตรการช่วยเหลือแรงงานว่า ได้ทำตัวเลขไปให้ทางบอร์ดประกันสังคมดูว่า จะสามารถช่วยเหลือได้เท่าไหร่ เช่น การลดเงินนำเข้ากองทุนเดิมจาก 5% เป็น 3.5% ทั้งในส่วนของลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งช่วยให้นายจ้างจ่ายน้อยลง ส่วนลูกจ้างก็ไม่ต้องตกงาน เมื่อเปรียบเทียบกับการที่ให้จ่าย 5%ไปคนก็ตกงาน แล้วต้องมาจ่ายเงินค่าว่างงานเป็นเวลา 8 เดือน แบบไหนตัวเลขจะสวยกว่ากัน

นายไพทูรย์ กล่าวว่า สำหรับการให้เงินเพิ่ม 2,000 บาท ถือเป็นการลดค่าครองชีพให้ เนื่องจากพนักงานมีรายได้น้อยลง เนื่องจากถูดลดโอทีและเงินเดือน ขณะที่ข้าวของยังคงราคาเท่าเดิม ดังนั้น จึงต้องการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ คือให้ปีละ 2 พันบาทต่อคน คาดว่าต้องใช้เงินประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท มาตรการที่เสนอเป็นการหาวิธีให้คนตกงานน้อยที่สุด แม้อาจได้เงินน้อยลงหน่อย แต่ก็ยังมีงานทำ

นายไพทูรย์ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นเป็นการเสนอไปเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเท่านั้น ส่วนการพิจารณาต้องขึ้นอยู่กับครม.และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด