มท.3 ปัดไม่รู้แต่งตั้งประพันธ์ นั่งที่ปรึกษา รมว.วิทย์ฯ

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงข่าวรัฐบาลจะแต่งตั้งนายประพันธ์ คูณมี แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นที่ปรึกษา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า ตนไม่ใช่เป็นผู้เสนอชื่อ จึงไม่ทราบรายละเอียด แต่หากมีการแต่งตั้งจริง ก็ต้องชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนทราบ แต่ขอยืนยันว่า กระทรวงมหาดไทยยังไม่มีการแต่งตั้งใครเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี

นายถาวร กล่างถึงสำนักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สบ.ชต.) ว่า วันที่ 13 ธันวาคมจะเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบจำนวน 16 ราย ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม การตั้ง สบ.ชต.จะไม่ซ้ำซ้อนกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด