กกต.แจงผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)รายงานผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.อย่างป็นทางการ แทนตำแหน่งที่ว่างทั้ง 26 เขต22 จังหวัด 29 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 มกราคม จาก กกต.จังหวัดทั้ง 22 จังหวัด โดยปรากฏผลคะแนนเลือกตั้งของผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.

1. กทม.เขต 10 (ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ บางบอน บางขุนเทียน) นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 78,664

2.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายณัชพล ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน 52,499 คะแนน

3.นครปฐม เขต1 นายมารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ 104,490 คะแนน

4. นครพนม เขต 1 นายสุริยา พรหมดี พรรคเพื่อไทย 48,611 คะแนน

5.นราธิวาส เขต 2 นายนาริส เจตาภิวัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา 47,133 คะแนน

6.บุรีรัมย์ เขต 2 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคประชาราช 84,580 คะแนน

7. บุรีรัมย์ เขต 4 นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน 66,780 คะแนน

8.ปทุมธานี เขต1 นางชนากานต์ ยืนยง พรรคประชาราช 86,581 คะแนน

9.มหาสารคาม เขต 1 นายขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย 80,507 คะแนน

10.ร้อยเอ็ด เขต 2 นายปิยะรัช หมี่นแสน พรรคเพื่อไทย 113,515 คะแนน

11.ราชบุรี เขต 1 นายยศศักดิ์ ชีววิญญู พรรคประชาธิปัตย์ 144,336 คะแนน

12. ลพบุรี เขต1 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทยพัฒนา 104,968 คะแนน

13. ลำปาง เขต 1 นายสมโภช สายเทพ พรรค่อไทย 107,168 คะแนน

14..ลำพูน เขต1 นายขยัน วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์ 102,785 คะแนน

15. ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุตา พรมดวง พรรคประชาราช 72,693 คะแนน

16. ศรีสะเกษ เขต 2 น.ส.จิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช 89,075 คะแนน

17.สมุทรปราการ เขต 1 น.ส.สรชา วีรชาติวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ 80,890 คะแนน

18.สระบุรี เขต 2 นายองอาจ วงษ์ประยูร พรรคประชาธิปัตย์ 72,971 คะแนน

19.สิงห์บุรี เขต 1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 51,940 คะแนน

20.สุพรรณบุรี เขต 1 นายนพดล มาตรศรี พรรคชาติไทยพัฒนา 146,852 คะแนน

21.สุพรรณบุรี เขต 1 นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง พรรคชาติไทยพัฒนา 138,418 คะแนน

22.สุพรรณบุรี เขต 1 นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา 141,469 คะแนน

23.สุพรรณบุรี เขต 2 นางพัชรี โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา 108,689 คะแนน

24.สุพรรณบุรี เขต 2 นายเจรจา เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา 103,963 คะแนน

25.อ่างทอง เขต 1 นายภคิน ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา 72,626 คะแนน

26. อุดรธานี เขต 2 นายเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย 87,464 คะแนน

27.อุทัยธานี เขต 1 นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา 84,709 คะแนน

28.อุบลราชธานี เขต 2 นายอุดร ทองประเสริฐ พรรคเพื่อแผ่นดิน 86,715 คะแนน

29.อุบลราชธานี เขต 3 นางอุดร จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา 92,625 คะแนน

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมด 29 คน แยกเป็นพรรคการเมือง ดังนี้ 1.พรรคชาติไทยพัฒนา 10 คน พรรคประชาธิปัตย์ 7 คนพรรคเพื่อไทย 5 คน พรรคประชาราช 4 คน และพรรคเพื่อแผ่นดิน 3 คน โดยหลังจากนี้ที่ประชุม กกต.จะดำเนินการประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด