ครม.เห็นชอบบรรจุทายาทนักรบที่เสียชีวิตเป็นทหาร

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุหรือแต่งตั้งทายาทผู้เสียชีวิตจากการรบหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ในหน่วยงานหรือวิสาหกิจของกระทรวงกลาโหม เพราะเหตุทดแทนพ.ศ. ... เพื่อให้โอกาสทายาทผู้เสียชีวิตจากการได้รับราชการ และเป็นขวักำลังใจให้ญาติผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามของกฎกระทรวง ข้อคับ และระเบียบกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด