รบ.เล็งตั้งคนอกหักเป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรี ด้านกฤษฎีกาชี้รัฐธรรมนูญไม่เปิดช่องให้ทำ

เด็กมาร์ค เผยรบ.เล็งหารือกฤษฎีกาแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรี คาดสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป ด้าน คุณพรทิพย์ แจงรัฐธรรมนูยไม่ได้เปิดช่องให้ ขี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งทางการเมือง

เล็งตั้งอดีตผู้สมัครเป็นผู้ช่วยรมต.

นายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ คนสนิทนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นอกจากตำแหน่งเลขานุการและที่ปรึกษารัฐมนตรีแล้ว รัฐบาลยังได้หารือกับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าจะสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะได้ข้อสรุป เบื้องต้น เชื่อว่าการแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรี จะต้องออกเป็นประกาศคำสั่งนายกฯ โดยตำแหน่งนี้จะต้องมีไว้ให้กับอดีตผู้สมัคร หรือคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.เท่านั้น ตามข้อบังคับในรัฐธรรมนูญมาตรา 265 และ 266

กฤษฎีกาชี้รธน.ไม่เปิดช่องให้ตั้ง

คุณพรทิพย์ จาละ เลขาธิกาคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า คงต้องดูว่ารัฐบาลจะร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติในกฎหมายใด เพราะไม่สามารถออกตามรัฐธรรมนูญได้ และเท่าที่ดูพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าราชการการเมืองก็ไม่เปิดโอกาสให้ออกพ.ร.ฎ. ได้เลย เดิมการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกฯ โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 รองรับ

คุณพรทิพย์กล่าวว่า รัฐบาลชุดก่อนไม่ได้แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเคยส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมายในหลายประเด็น อาทิ ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีถือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ จะตั้งส.ส. มาดำรงตำแหน่งได้หรือไม่ ควรมีจำนวนเท่าไร ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือไม่ ฯลฯ เท่าที่ดูคิดว่ากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเข้าข่ายเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับการประสานจากรัฐบาลว่าจะให้พิจารณาข้อกฎหมายเรื่องดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด