ครม.ภาคใต้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหา 17 ม.ค.นี้

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงบทบาทคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดตั้งขึ้นว่า มีหน้าที่กำหนดแนวนโยบายรวมทั้งวงเงินงบประมาณ เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคใต้ โดยปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งทำ คือ การสร้างความเข้าใจและสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยากจนที่สุด โดยในวันที่ 17 มกราคมนี้ คณะกรรมการรัฐมนตรีชุดพิเศษนี้จะลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค รวมทั้งรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประชาชน และข้าราชการต้องการโดยตรง ซึ่งยืนยันว่า การทำงานของคณะกรรมการชุดนี้จะเข้มข้น โดยยึดหลักของกฏหมาย และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

นายถาวร กล่าวต่อว่า ร่างพ.ร.บ.สำนักงานบริหารชายแดนใต้ ที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอค้างไว้ในสภาร่วม 1 ปีนั้น ต้องชะลอไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องนำแนวทางการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้มาใช้ หลังจากนั้นจึงจะจัดทำเป็นกฏหมายควบคู่กันไป เพราะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 - 4 เดือน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด