ป.ป.ช.เตรียมแถลงแจงกรณีทิพาวดีตั้งขรก. ซี 9 บ่ายนี้

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงคดีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่เสนอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เรื่องคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับซี 9 โดยมิชอบว่า จะมีการแถลงข่าวช่วงบ่ายวันที่ 14 มกราคมนี้ แต่เบื้องต้นความผิดมี 2 ส่วน ทั้งอาญาและทางวินัย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด