นายกฯ พร้อมรับ9ข้อเสนอนโยบายศก.เพื่อคุณภาพชีวิต

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดการประชุมระดับชาติ ของสภาองค์กรชุมชนตำบล ครั้งที่ 1 ยืนยันนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจจะทำควบคู่กันระหว่างนโยบายเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาว ซึ่งองค์กรชุมชน จะมีส่วนสนับสนุนเพราะต้องการเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมรับนโยบายข้อเสนอ 9 ข้อ อาทิ การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน การแก้ปัญหาหนี้สินโดยชุมชน การส่งเสริมการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเมือง และตำบล และการแก้ปัญหาและปฏิรูปที่ดินโดยประชาชน โดยมอบหมาย คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ที่ปรึกษานายกฯดูแลเรื่องรูปแบบสภาองค์กรชุมชน และ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาจัดทำงบประมาณปี 2553ขณะที่ในส่วนของการประกันราคาพืชผลนั้น นายกฯ เปิดเผยว่า กำลังให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือ ทีดีอาร์ไอพิจารณารายละเอียดอยู่

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด