ปปช.ลงดาบอีก สว.ปากน้ำโพธิ์ยื่นบัญชีทรัพย์เท็จ

ปปช.ลงดาบอีก สว.ปากน้ำโพธิ์ยื่นบัญชีทรัพย์เท็จ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกล้านรงค์ ระบุ พบว่า นางอรพินท์ไม่ได้ยื่นบัญชีหนี้สินที่ตัวเอง และลูกหนี้อื่นอีก 3 คน ที่มีกับธนาคารทหารไทย โดยอ้างเหตุผลว่าลืมยื่น อีกทั้งเป็นหนี้ค้ำประกัน วันนี้ (15 ม.ค.) นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่าที่ประชุมป.ป.ช.มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นางอรพินท์ มั่นศิลป์ ส.ว.นครสวรรค์ จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความเป็นเท็จ และปกปิดข้อเท็จจริง โดยจากการตรวจสอบพบว่า นางอรพินท์ไม่ได้ยื่นบัญชีหนี้สินที่ตัวเอง และลูกหนี้อื่นอีก 3 คน ที่มีกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 171,898,345 บาท ตามคำพิพากษาศาลนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2548 ซึ่งภายหลังศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ทั้งสี่คนเด็ดขาด นายกล้านรงค์ กล่าวเพิ่เติมว่า นางอรพินท์ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ยื่นบัญชีหนี้สินว่า ลืมยื่น อีกทั้งเป็นหนี้ค้ำประกันที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อ รวมทั้งได้หย่าขาดกับนายอำนาจ ศิริชัย สามี ซึ่งเป็นลูกหนี้คนที่หนึ่งแล้ว จึงเข้าใจว่า ไม่เป็นหนี้ ซึ่งป.ป.ช.เห็นว่านางอรพินท์เป็นหนี้จำนวนมาก จึงไม่น่าลืมได้ แม้นางอรพินท์จะยื่นรายการหนี้สินดังกล่าวมาเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2551 แต่เป็นการยื่นภายหลังจากที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวไป กรรมการป.ป.ช. กล่าวต่อว่า ที่ประชุมป.ป.ช.จึงมีมติเอกฉันท์ว่า นางอรพินท์จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯอันเป็นเท็จ และปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และจะส่งเรื่องเสนอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 263 ของรัฐธรรมนูญ และไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี และมีโทษทางอาญา ตามมาตรา 119 ของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 ด้วย