สธ.คุมเข้มบ.รับจ้างตรวจสุขภาพน.ร.,แรงงาน

สธ.คุมเข้มบ.รับจ้างตรวจสุขภาพน.ร.,แรงงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


รมว.สธ. เผย สั่งคุมเข้มบริษัทรับตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนและแรงงาน หลังมีข่าว ใช้เข็มซ้ำร่วมกัน

นายแพทย์ ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่รายชื่อบริษัทตรวจสุขภาพ ที่ขึ้นทะเบียนการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมแนวทางมาตรการการตรวจสุขภาพของนักเรียนและผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th เพื่อใช้เป็นข้อมูลการเลือกหน่วยงาน เพื่อตรวจสุขภาพแก่นักเรียนและผู้ใช้แรงงาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการตรวจสุขภาพ และให้ได้ข้อมูลสุขภาพที่ดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำไปวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในอนาคต หากข้อมูลไม่ถูกต้องแม่นยำอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต เช่น หมู่เลือดไม่ถูกต้อง หากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องให้เลือด จะทำให้เสียชีวิตจากให้เลือดผิดหมู่ได้ และการติดเชื้อจากการใช้เข็มเจาะเลือดร่วมกันหลายคน โดยคำแนะนำใน 3 ประการ ได้แก่

1.การให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นสวัสดิการ จะต้องตรวจโดยสถานพยาบาลภาครัฐ หรือเอกชนที่มีเตียงรับผู้ป่วยพักค้างคืนเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 บริษัททั่วไป หรือคลินิกที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้  และก่อนดำเนินการในพื้นที่ต้องแจ้งขออนุญาตที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ ก่อนทุกครั้ง ในกรุงเทพมหานคร ต้องขออนุญาตที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  2.บุคลากรที่ดำเนินการตรวจสุขภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เท่านั้น และ 3.หากไม่แน่ใจว่าหน่วยบริการที่ไปตรวจสุขภาพถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ขอให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะอนุญาตให้ดำเนินการหรือสอบถามสายด่วนคุ้มครองบริการสุขภาพ สำนักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ หมายเลข 0-2193-7999 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!