ศรีสุวรรณห่วงผลกระทบระยะยาวทะเลระยอง

ศรีสุวรรณห่วงผลกระทบระยะยาวทะเลระยอง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ห่วงผลกระทบระยะยาวทะเลระยอง กว่าจะฟื้นต้องใช้เวลานับปี

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงเหตุน้ำมันดิบรั่วกลางทะเล จ.ระยอง ว่า ทางสมาคม กำลังติดตามว่า คณะกรรมการของภาครัฐ จะมีการชดเชยค่าความเสียหายให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าไม่มีการดำเนินการ ทางสมาคม จะพร้อมเข้ามาช่วยในเรื่องคดีความ ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ปี 2535 มาตรา 96-97 ที่ให้สิทธิ์ประชาชนฟ้องร้องได้ สำหรับผลกระทบนั้นมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในส่วนระยะสั้นเป็นเรื่องการท่องเที่ยว การทำประมงของคนในพื้นที่ ส่วนผลกระทบในระยะยาวนั้น เรื่องของสารเคมีที่ใช้แยกน้ำมันนั้นจะทำลายห่วงโซ่อาหาร และระบบนิเวศ กว่าจะฟื้นฟูกลับมาสภาพเดิมต้องใช้เวลาเป็นปี อย่างไรก็ตาม ทางรัฐต้องให้สถาบันทางวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง มาให้ข้อมูลร่วมกับภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง