ข่าวย่อยการศึกษา-มฟล.แจกทุนชุมชน

ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต.ท่าสุดต.นางแลต.แม่ข้าวต้มและต.ริมกกที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่มฟล.แต่ต้องมีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีและขัดสนในด้านทุนทรัพย์ส่งใบสมัครได้ที่ส่วนพัฒนานักศึกษามฟล.333หมู่1ต.ท่าสุดอ.เมืองจ.เชียงราย57100ภายในวันที่31ธ.ค.2551ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.mfu.ac.thหรือโทร.0-5391-6381-2

-สาธิตรามฯรับทดสอบ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครทดสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่2(ป.4-ป.6)ทั้งภาคปกติและภาคอิงลิชโปรแกรมจำหน่ายใบสมัครวันที่15ธ.ค.2551-10ม.ค.2552(เว้นวันที่21,28-31ธ.ค.,1-4ม.ค.2552)ยื่นใบสมัครวันที่5-10ม.ค.2552สอบถามได้ที่0-2310-8360,0-2310-8365,0-2310-8452,0-2310-8459หรือwww.ds.ru.ac.th,www.satit.ru.ac.th

// //

-ประกวดวงโยธวาธิต

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสยามดนตรียามาฮ่าขอเชิญชวนผู้สนใจนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯครั้งที่28ประจำปี2552ระหว่างวันที่2-13ม.ค.2552ณสนามศุภชลาสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสนใจสอบถามรายละเอียดโทร.0-2214-0132ต่อ4500-1

-อักษรจุฬาฯรับป.โท

หลักสูตรอักษรศาสตรบันฑิตสาขาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา2552ตั้งแต่วันที่5-30ม.ค.2552สอบถามได้ที่โทร.0-2218-4641หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.arts.chula.ac.th/~balac

-มนุษย์กับสังคมปี52

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานสัปดาห์วิชาการมนุษย์กับสังคมประจำปี2552ขึ้นระหว่างวันที่21-23ม.ค.2552เวลา09.00-22.00น.เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นสอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯโทร.0-3810-2310,0-38102356,08-5101-1377หรือwww.huso.buu.ac.th

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด