รู้ไว้ใช่ว่า-เทคนิคการแพทย์ มบส.

จึงได้คิดค้นเทคนิคการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งด้านวิชาการและห้องปฏิบัติการเพื่อให้นิสิตเรียนรู้ได้ง่ายสนุกและไม่น่าเบื่อล่าสุดเปิดสอนสาขาเทคนิการแพทย์โดยลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลธนบุรีโรงพยาบาลศรีวิชัยโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯทั้งหมดและสภากาชาดไทยส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติและการนำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ

รศ.ดร.สุธนเสถียรวานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมบส.อธิบายว่าการฝึกงานของนิสิตที่เรียนสาขาเทคนิคการแพทย์จะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการนิสิตต้องออกฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า8แห่งทั้งโรงพยาบาลของไม่น้อยกว่า300ชั่วโมง

ก่อนจบจะต้องมีปริญญานิพนธ์ตามสาขาอาชีพที่สนใจเมื่อสำเร็จการศึกษานำไปใช้สมัครงานได้รวมทั้งนำไปศึกษาต่อในสาขาต่างๆได้เช่นสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพเทคนิคการแพทย์รังสีเทคนิคปรสิตวิทยาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกกายวิภาคศาสตร์/สรีรวิทยาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์/พันธุศาสตร์เป็นต้น

// //

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มบส.จบแล้วมีงานทำตรงสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาจบได้รับใบรับรองทางวิชาชีพโดยไม่ต้องไปสอบปัจจุบันสาขาเทคนิคการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมบส.เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน3.00ขึ้นไปหมดเขตรับสมัครวันนี้19ม.ค.2552ผู้สนใจสอบถามได้ที่โทร.ศูนย์รับสมัครนิสิตสายตรง0-2473-7000-49ต่อ1716,1988คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนีโทร.02-473-7000-49ต่อ3000หรือที่www.bsru.ac.th

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด