ข่าวย่อยการศึกษา-คลินิกตรวจมะเร็ง

เพื่อค้นหามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ได้แก่ การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด การตรวจการทำงานของไตและตับ การตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การตรวจภายในและตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูก การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซิฟิลิส การตรวจหาตัวบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก การตรวจเอกซเรย์ปอด เอกซเรย์เต้านม การตรวจคลื่นหัวใจ การส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ฯลฯ ผู้สนใจสอบถามรายและนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ 0-2191-5600 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.cccthai.org

Bottom of Form 1

ประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี

// //

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีงานกาชาดประจำปี 2552 รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพคนไทยสูงวัยอย่างมีคุณค่า ป็นแบบอย่างของการมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าประกวดชาย-หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ม.ค. 2552 ณ ตึก ภปร ชั้นล่าง สอบถามได้ที่คุณจันทิมา สามลฤกษ์ โทร.0-2256-4584, 0-2256- 4290 หรือที่ www.redcross.or.th/healthyaging

แนะแนวอาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพในโครงการก้าวสู่งานอาชีพ (Job Fair 51) วันที่ 15-16 ม.ค. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 ตลอดจนนักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างศึกษาได้มีโอกาสสมัครงานโดยตรงกับบริษัทต่างๆ ที่ตนเองสนใจ หากบริษัทหรือหน่วยงานใดประสงค์จะเข้ามาตั้งโต๊ะรับสมัครงานติดต่อได้ที่ อ.สัณหกัญญา อรุณธารี หัวหน้างานแนะแนว โทร.0-2222-2814 ต่อ 5202-5203 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ม.ค. มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันให้พนักงานบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด