วิทยาเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์ชนบทของขวัญปีใหม่

วิทยา ยินดี แพทย์ชนบทได้ค่าตอบแทนเพิ่ม เป็นของขวัญปีใหม่ปี 52 หลังต่อสู้จนสำเร็จ พร้อมดันสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ต่อ เหตุเมื่อแพทย์มีความสุข ชาวบ้านจะได้รับความสุขจากการบริการ

// //

ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี เมื่อเวลา 9.00 น. นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมชี้แจงการเบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายโรงพยาบาลชุมชน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ผู้แทนทันตแพทย์ เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการเบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จัดทำฐานข้อมูลและข้อมูลค่าใช้จ่ายของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อประกอบในการเตรียมขอตั้งเบิกงบประมาณจากรัฐบาล ตลอดจนรับทราบแนวทางการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน

นายวิทยา กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในชนบทเป็นปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอดหลาย 10 ปี รู้สึกเห็นใจบุคลากรกลุ่มนี้ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติการเพิ่มจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จึงขอแสดงความยินดีกับแพทย์ชนบทที่ได้รณรงค์ต่อสู้เพื่อตนเองจนสำเร็จ ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้ถือเป็นของขวัญฉลองปีใหม่ให้กับแพทย์ หลังจากถูกทอดทิ้งมานาน ซึ่งในสมัยเรียนตนมีเพื่อนเรียนแพทย์ แต่หลังจากไปทำงานพื้นที่ชนบทเพียง 2-3 ปีก็ขอย้ายกลับเข้าเมือง จนกระทั่งมีข่าวขาดแคลนแพทย์ขึ้น จึงได้มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มแพทย์ชนบทขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนั้นรัฐบาลที่เข้ามาใหม่นี้จะสานต่อการแก้ไขปัญหาแพทย์ชนบทต่อจาบาลในอดีต และในปีหน้านี้ตนจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ต่อไป เนื่องจากตราบใดที่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขไม่มีความสุข การที่ประชาชนจะมีความสุขก็เป็นเรื่องยาก แต่วันนี้ตนเห็นแพทย์ชนบทแล้วก็เห็นความหวัง เพราะเชื่อว่าเมื่อแพทย์มีความสุข ความสุขที่มีจะเผื่อแผ่ให้กับประชาชนได้

ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีใหม่ การทำงานก็พร้อมที่จะรับฟังความเห็นและคำแนะนำจากคนที่อยู่มาก่อน ซึ่งหากใช้มีข้อมูลชี้แจง ห้องทำงานผมก็เปิดกว้าง และพร้อมยินดีต้อนรับ และยืนยันว่าจะตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีเพื่อเห็นหน้าตาของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเรารู้ดีว่าในช่วงที่ประเทศวิกฤต หากเราทุจริตเพียงนิดเดียว ประเทศก็อยู่ไม่ได้ รมว.สาธารสุข กล่าว

ด้านนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงฯ ได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในสังกัด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งผลสรุปที่ได้จากการประชุมวันนี้ จะนำเสนอให้สำนักงบประมาณและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

นายแพทย์ปราชญ์ กล่าวต่อไปว่า การปรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยครั้งนี้ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การแบ่งระดับโรงพยาบาลชุมชนตามลักษณะการให้บริการเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้นโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือเวชปฏิบัติครอบครัว ระดับกลางโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก และระดับสูงโดยแพทย์เฉพาะทางสาขารอง และแบ่งระดับโรงพยาบาลชุมชนตามสภาพพื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่ปกติ 2.พื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากรระดับ 1 และ 3.พื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากรระดับ 2

ในพื้นที่ปกติ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ปกติเป็นประจำ และมีตำแหน่งหลักอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนนั้น หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือหน่วยบริการในเครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชน สำหรับในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากร ตามที่คณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้กำหนด โดยมีการปรับปรุงรายชื่อโรงพยาบาลชุมชนตามความเหมาะสมทุกๆ 2 ปี

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด