ชี้ปี 2552 เทรนด์ตลาดซอฟต์แวร์ไทยหันหัวกลับมาแรง

นายเทพโยธิน นกหงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์วูด ไฮ โซลูชันส์ จำกัด ซึ่งพัฒนาผลงานด้านซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลแบบครบวงจร Argento HRM เปิดเผยว่าจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมืองของไทย ที่ส่งผลกระทบให้คาดการณ์ว่าในปีหน้าสภาพเศรษฐกิจของไทยจะตกต่ำอย่างหนัก ทำให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม ธุรกิจอาจมีการปิดตัวลง มีคนตกงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามมองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรวมซอฟต์แวร์ เนื่องจากตลาดนี้มีการวางรากฐานและทิศทางการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน

ในทางตรงข้ามตลาดนี้จะมีการเติบโตมากขึ้นอีกด้วย เป็นความโชคดีของตลาดซอฟต์แวร์ไทย อาจจะอยู่ที่การวางเกราะป้องกันไว้อย่างแน่นหนา ทิศทางความต้องการใช้งานด้านไอทีเพื่อมาช่วยลดต้นทุนการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมมีเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ นถึงความสำคัญของการใช้งานซอฟต์แวร์บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะโครงสร้างขององค์กรที่ดีย่อมมาจากการที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ

นายเทพโยธิน กล่าวว่า ขณะนี้สตาร์วูดได้มีการพัฒนาระดับมาตรฐานการใช้งานซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลแบบครบวงจร Argento HRM ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรได้อย่างลงตัว และตอบรับความเสี่ยงจากวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่องค์กรจะต้องเผชิญให้ได้มากที่สุด สามารถเข้าถึงวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าซอฟต์แวร์นำเข้าจากต่างประเทศ มีความเข้าใจในลักษณะการทำงานในแบบไทยๆได้ลึกซึ้งกว่า มีการบริการหลังการขายอย่างทั่วถึง ครอบคลุม สามารถตอบ โจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างตรงจุด ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความคุ้มค่าจากการลงทุนที่เห็นผลชัดเจนในระยะยาว ด้วยระดับราคาที่สมเหตุสมผล

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Argento HRM เป็นโปรแกรมทีารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานขององค์กรธุรกิจได้อย่างครอบคลุม อาทิ โปรแกรมการจัดการเงินเดือน ค่าล่วงเวลา การฝึกอบรม การประเมินคน-ผลงานแบบ 360 องศา การสรรหาว่าจ้าง และการจัดการสายอาชีพ โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสูง สามารถวิเคราะห์โครงสร้างภายในองค์กรได้อย่างละเอียด ช่วยกระชับโครงสร้างองค์กรให้สามารถแข่งขัน และเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสตาร์วูด รับเทศกาลปีใหม่แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในเขตกรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ด้วยบริการสาธิตเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคลแบบครบวงจร โทร.0-2664-2544 หรือเว็บไซต์ www.starwood.co.th

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด