ปริญญาชี้ปชช.ใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนเกิดปัญหา

ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยภาพรวมการบังคับใช้กฎหมายตลอดปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 1 มกราคมว่า มีการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการเรียกร้องทางการเมืองที่หมิ่นเหม่ และเกินกว่าขอบเขตที่เหมาะสม ขณะที่กติกาของระบอ[ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้คนใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองได้ ตราบเท่าที่ไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นผลพวงจากการไม่เคารพกติกา ทำให้เกิดการปิดถนนเรียกร้องทางการเมืองเพิ่มขึ้นทุกวันจนเกิดปัญหา เพราะกระทำการเกินขอบเขตและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

การบังค้กฎหมายไม่ได้หมายความถึงการปราบปรามเสมอไป แต่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญอย่างยุติธรรมและเสมอภาค ที่สุดแล้วศาลแลtกระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นผู้ชี้ขาด ในระบอบประชาธิปไตยการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการในการแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้มาตรการที่กระทบกับสิทธิของประชาชนให้น้อยที่สุด ผลพวงจากการใช้สิทธิที่ไม่เคารพกติกาทำให้ศาลต้องทำงานหนัก โดยจะมีคดีความที่เกี่ยวกับใช้สิทธิเสรีภาพมากขึ้น สิ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของศาลได้คือ ตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอภาค ไม่คำนึงว่าฝ่ายใดเป็นรัฐบาล หรือฝ่ายตรงข้าม รัฐบาลจะงไม่แทรกแซงการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงาน หรือกระบวนการยุติธรรม ต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไป

ดร.ปริญญา กล่าวว่า ปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือ "พฤติกรรมทำตามกัน เพราะหากฝ่ายหนึ่งยึดสนามบินได้ คงมีคนถามว่าหากอีกฝ่ายจะทำบ้าง จะทำได้หรือไม่ เรื่องดังกล่าวจะฝ่ายใดก็ทำไม่ได้ เพราะระบอบประชาธิปไตย คือการยึดถือกติกา และไม่ใช่กำลังการชุมนุมเรียกร้องสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและเคารพกฎหมาย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด