อินไซต์รับตรง-2รับตรงเทคโนฯสื่อสารมวลชน-พยาบาล

สาขาเทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์เทคโนโลยีการพิมพ์ภาคปกติ40คนเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีการโฆษณาและเทคโนโลยีมัลติมีเดียโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปวช.หรือม.6หรือวุฒิปวส.เพื่อเทียบโอนหลักสูตร

โดยคณะมีหลักสูตรภาคปกติ(เรียนวันจันทร์-ศุกร์)และภาคสมทบเรียนวันเสาร์-อาทิตย์รับสมัครทางไปรษณีย์และสมัครผ่านเว็บไซต์จนถึงวันที่31มกราคม2552ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์www.rmutt.ac.th,www.oreg.rmutt.ac.thหรือสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่1-28กุมภาพันธ์2552สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทร.0-25493613-15

// //

0 มหาวิทยาลัยพายัพ เปี่มีเกรดเฉลี่ยสะสม5ภาคเรียน3.25ขึ้นไปเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคในโครงการรับตรงรอบแรกสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9มกราคม2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่16มกราคม2552ทางwww.payap.ac.thสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกายและทดสอบภาษาอังกฤษวันที่21-23มกราคม2552ณอาคารโสมสวลีมหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่30มกราคม2552และรายงานตัวลงทะเบียนวันที่2-6กุมภาพันธ์2552ณคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐสอบถามโทร.0-5385-1478ต่อ240,241

ตะลุยข่าว : THE GREEN POLICE กองปราบฯ สู่ศตวรรษที่ 21

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมให้ลดลงและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ ตรงกันข้ามกับประเทศไทย กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีการกล่าวถึงในระดับนานาชาติว่า

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด