แพทย์ชี้ระวังติดเชื้อเที่ยววันเด็ก วธ.ให้ชมฟรีพิพิธภัณฑ์-อุทยานประวัติศาสตร์

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ในฐานะประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคมนี้ การที่พ่อแม่จะพาเด็กไปเที่ยวในสถานที่ที่มีคนแออัดจะทำให้เด็กเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคมากกว่าปกติ โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ เพราะขณะนี้สภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ประชาชนป่วยเป็นโรคหวัดจำนวนมาก อาจส่งผลให้เด็กซึ่งมีภูมิคุ้มกันไม่เต็มที่ติดเชื้อได้ง่าย ยิ่งเป็นเด็กเล็กที่ป่วยหรือร่างกายอ่อนแออยู่ก่อนแล้วเสี่ยงที่จะติดเชื้อแทรกซ้อนกลายเป็นปอดบวม

หากพ่อแม่พาลูกไปเที่ยวงานวันเด็ก ควรระวังไม่ให้ลูกเข้าไปอยู่ใกล้ชิดผู้ที่เป็นหวัด และควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอๆ เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อาจติดอยู่ตามที่ต่างๆ แล้วมือของเด็กไปจับ ส่วนเด็กที่มีอาการป่วยไม่หนักมาก อาจจะใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก ควรให้เด็กล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และเลือกอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ ศ.นพ.สมศักดิ์กล่าว

ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า พ่อแม่ผู้ปกครองควรพาเด็กไปเที่ยวในสถานที่ที่วันปกติไม่เปิดให้เข้าชม เพราะถือเป็นโอกาสทองที่เด็กจะได้เรียนรู้ โดยพ่อแม่ต้องทำหน้าที่เป็นไกด์อธิบายเรื่องราวหรือข้อมูลต่างๆ ให้ลูก จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และควรระวังเรื่องเด็กพลัดหลง จึงควรเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ใส่ไว้ในกระเป๋าเด็กด้วย

// //

รศ.พญ.นิตยา คชภักดี ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ของขวัญวันเด็กที่ดีที่ลูกอยากได้มากที่สุดคือ พ่อแม่มีเวลาให้เขา สนใจและเล่นกับเขา อาจจะพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แต่ควรระมัดระวังสุขภาพเด็ก และพิจารณาก่อนให้ลูกเล่นของเล่นชนิดนั้นๆ ว่าปลอดภัย ฐานมั่นคงหรือไม่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

พญ.เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลมนารมย์ กล่าวว่า การเลือกของเล่นให้ลูกควรพิจารณาจาก 4 ป. ได้แก่ ความปลอดภัย ประโยชน์ตรงกับวัยและพัฒนาการของลูก ปฏิสัมพันธ์เล่นร่วมกับผู้อื่น หรือพ่อแม่ร่วมเล่นได้ และประหยัด

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศให้เด็กและครอบครัวได้เข้าชมฟรีในวันเด็ก รวมทั้งกรมการศาสนาจัดพิมพ์หนังสือ การ์ตูน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3 เรื่อง ได้แก่ เย็นยอดกตัญญู น้ำใจไอ้ทอง บันทึกเล่มที่ 15 จำนวน 6 หมื่นเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาสอนให้คนเป็นคนดี กตัญญู มอบให้เด็ก และโรงเรียนติดต่อ โทร.0-2422-8811-7

ตะลุยข่าว : THE GREEN POLICE กองปราบฯ สู่ศตวรรษที่ 21

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมให้ลดลงและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ ตรงกันข้ามกับประเทศไทย กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีการกล่าวถึงในระดับนานาชาติว่า

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด