รบ.ใจดี ให้แรงงานกู้งบประกันสังคมลงทุนธุรกิจได้

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์แรงงานอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และพบว่ามีการเลิกจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงเตรียมมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ คือ เตรียมตำแหน่งงานรองรับกว่า 100,000 ตำแหน่ง และในวันที่ 17 มกราคมนี้ จะจัดงานวันนัดพบแรงงานขึ้น ที่กระทรวงแรงงาน

นายไพฑูรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อการที่รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนแสนล้านบาท จะช่วยแก้ปัญหาการว่างงานได้ในภาพรวม เนื่องจากจะเกิดการจ้างงานขึ้น ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานได้เตรียมเสนอของบประมาณ จำนวนกว่า 5,200 ล้านบาท เพื่อนำมาแก้ปัญหาการว่างงาน นอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้นำงบประมาณในส่วนของสำนักงานประกันสังคมมาใช้ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกู้ยืมไปใช้ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะมีการฝึกอาชีพให้กับผู้ว่างงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว สร้างความรู้ความชำนาญให้กับแรงงานด้วย ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับ ธ.ก.ส.ในการปล่อยเงินกู้ยืม เพื่อให้แรงงานที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวได้กู้ยืมไปดำเนินธุรกิจด้วย ซึ่งถือเป็นการบูรณาการปัญหาแรงงานร่วมกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด