คุรุสภาขู่ถอนใบอนุญาตบิ๊กโรงเรียนมีชู้

นายธนารัชต์ สมคเณ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะกรรมการคุรุสภาเมื่อวันที่ 12 มกราคม ว่า ที่ประชุมพิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 3,948 ราย และพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่ประสงค์ขอใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีกรณีมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว และจดทะเบียนสมรสซ้อนกับหญิงอื่นทั้งที่มีภรรยาอยู่แล้ว ถือเป็นรายแรกที่กระทำความผิดกรณีมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว เบื้องต้นพบว่ามีความผิดจริง แต่ต้องสืบสวนต่อไปว่าควรลงโทษขั้นใด มีตั้งแต่ตักเตือนไปจนถึงเพิกถอนใบอนุญาต และจะนำผลการพิจารณาเสนอกรรมการคุรุสภา โดยโทษที่ได้รับจะมีผลย้อนหลังด้วย นอกจากนี้ ยังมีครูที่กระทำผิดในกรณีอื่นๆ อีกมากกว่า 10 ราย ทั้งกรณีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก และหนีราชการ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด