จุรินทร์มอบของขวัญวันครู ตั้งกองทุนครู-ลดงานธุรการ-เลื่อนวิทยฐานะ

นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์ระลึกถึงพระคุณครูจัดระหว่างวันที่12-16มกราคมนี้ที่หอประชุมคุรุสภาว่าวันครูในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการมีของขวัญที่จะเตรียมเพื่อมอบแก่ครู3เรื่องคือ1.พัฒนาคุณภาพชีวิตครูโดยจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจปลดภาระของครูซึ่งรวมถึงหนี้สินด้วยนอกจากนี้จะผลักดันเรื่องความปลอดภัยให้แก่ครูที่ผ่านมาศธ.ได้ทำหลักประกันความปลอดภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้โดยมีวงเงินประกัน5แสนบาทส่วนจะขยายหลักประกันความปลอดภัยในพื้นที่ใดเพิ่มนั้นได้มอบหมายให้ปลัดศธ.ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะเรื่องนี้เป็นความต้องการของครู

2.สนับสนุนให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบภายใต้โครงการคืนครูให้นักเรียนโดยจะให้ครูลดภาระงานธุรการแล้วทุ่มเทเวลาสอนนักเรียนมากขึ้นและ3.จะสนับสนุนความก้าวหน้าของครูเช่นเรื่องวิทยฐานะซึ่งขณะนี้กำลังจะปรับหลักเกณฑ์ขอรับการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพการศึกษาครูไม่ต้องเน้นการทำเอกสารแต่จะประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแทนโดยให้ปลัดศธ.ไปปรั pub-1044823792492543; google_ad_slot = 8122705396; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250; //--> //

นายจุรินทร์กล่าวว่าศธ.มีสถาบันพัฒนาครูหลายแห่งเพียงแต่การดำเนินงานยังกระจัดกระจายและมีระบบแตกต่างกันรวมทั้งไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพศธ.จะทำให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน

สิ่งที่อยากเห็นครูเป็นมืออาชีพมีอุดมการณ์มีจิตวิญาณของความเป็นครูเป็นผู้ที่เสียสละอุทิศเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริงและที่สำคัญอยากเห็นครูสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สังคมต้องการเห็นนายจุรินทร์ระบุ

นายชินภัทรภูมิรัตนปลัดศธ.กล่าวว่าการจัดงานนิทรรศการสัปดาห์ระลึกถึงพระคุณครูเพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์เชิดชูวิชาชีพครูและคัดเลือกครูที่ปฏิบัติหน้าที่เสียสละในการปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและสร้างความร่วมมือความสามัคคีของวิชาชีพสำหรับกิจกรรมจะดำเนินการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในวันที่15มกราคมจัดเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับพัฒนาวิชาชีพครูวันที่16มกราคมจัดกิจกรรมณหอประชุมคุรุสภาโดยจะมีการทำบุญตักบาตละพิธีบูรพาจารย์โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานพร้อมทั้งคารวะครูที่สอนในสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

น.ส.นฤมลโสภาลดาวัลย์นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจ.ราชบุรีกล่าวถึงครูในอุดมคติว่าอยากได้ครูที่เอาใจใส่ต่อนักเรียนมีความเป็นกันเองต่อนักเรียนในเวลาที่สอนคือเสมือนเพื่อนสอนเพื่อนนอกจากนี้ยังต้องการครูที่มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียน

คำมั่นอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะต้องคุ้มครองสื่อให้ปลอดจากอำนาจรัฐ-อำนาจทุน

สำหรับข่าวโทรทัศน์วันนี้ที่มีการคุยข่าวไปเรื่อยๆ เป็นอันตราย แม้ข้อดีคนจะได้มีความเพลิดเพลิน แต่อันตรายของการคุยข่าวคือการชี้นำ เพราะไม่เหมือนกับการอ่านข่าวหรือประกาศข่าวอย่างที่เราเห็นในอดีต

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด