ครม.อนุมัติงบกลางเรียนฟรี15ปีวงเงิน1.8 หมื่นล้าน

ครม.อนุมัติงบกลางใช้ในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี วงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท จุรินทร์ เดินหน้าต่อ เร่งประชุมผู้บริหาร ศธ.ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วก่อนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ

// //

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2552 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ม.ค. ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขอใช้งบประมาณกลางปี 2552 ที่มีวงเงิน 115,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในนโยบายเรียนฟรีมีคุณภาพ 15 ปี ในสถานศึกษาทุกสังกัด จำนวน 19,000 ล้านบาท โดยในส่วนของ ศธ. ได้รับ 18,258 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายในส่วนตำราเรียน 6,000 ล้านบาท อุปรกรณ์การเรียน 2,000 ล้านบาท เครื่องแบบนักเรียน 2 ชุดต่อปี 4,500 ล้านบาท ค่ากิจกรรมพิเศษ 4,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้ในส่วนของการศึกษาเอกชน 1,500 ล้านบาท และที่เหลือเกือบ 1,000 ล้านบาทจะเป็นงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงอื่น เช่น สถาบันพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เป็นต้น

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ ศธ.จะประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย และมีการปรับปรุงคุรภาพและราะเอียดในแต่ละกรณี ซึ่งตามกรอบเวลาเหลืออีกเพียง 4 เดือน จึงต้องเร่งเวลาให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม จะแจ้งให้แต่ละหน่วยงานเตรียมความพร้อมและหลังจากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดแล้ว จะเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ ทั้งนี้ ขอย้ำว่าในรายการที่รัฐบาลประกาศนั้น โรงเรียนจะไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้ปกครองได้ ในภาพรวมสำหรับกิจกรรมพิเศษจะเน้นย้ำในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากที่สุด

รมว.ศธ. ยังกล่าวถึงข้อห่วงใยของนักวิชาการที่กังวลว่าจะเกิดความไม่เท่าเทียมในเรื่องนโยบายเรียนฟรีว่า ได้รับทุกความเห็นไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม นโยบายเรียนฟรีเป็นนโยบายที่รัฐบาลสัญญาไว้กับประชาคม ดังนั้นจะต้องทำตามสัญญา ส่วนความเห็นจากหลายฝ่ายจะรับไปพิจารณาและปฏิบัติ สำหรับความเห็นที่ว่าอยากให้คนรวยช่วยคนจนนั้น ได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะให้เด็กมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เรียนฟรี ซึ่งก็เป็นได้ที่จะมีผู้ไม่ขอรับสิทธิ์ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณ และมีงบประมาณเหลือไปช่วยคนที่ขาดแคลนจริง แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ตลกผลึกว่าควรจะเป็นวิธีใด เพราะทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาฟรี 12 ปีตามรัฐธรรมนูญ และเรียนฟรี 15 ปีตามนโยบายของรัฐบาลนายจุรินทร์ กล่าว

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้จะเชิญผู้บริหารโรงเรียน มาหารือเกี่ยวกับเรื่องการแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเสนอ รมว.ศธ. ในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รายละเอียดที่แน่ชัดแล้วในแต่ละส่วนจะดำเนินการอะไรบ้างตนก็จะนำเรื่องนี้ไปชี้แจงทำความเข้าใจอีกครั้งในที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่จะมีขึ้นต้นเดือน ก.พ.นี้

คำมั่นอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะต้องคุ้มครองสื่อให้ปลอดจากอำนาจรัฐ-อำนาจทุน

สำหรับข่าวโทรทัศน์วันนี้ที่มีการคุยข่าวไปเรื่อยๆ เป็นอันตราย แม้ข้อดีคนจะได้มีความเพลิดเพลิน แต่อันตรายของการคุยข่าวคือการชี้นำ เพราะไม่เหมือนกับการอ่านข่าวหรือประกาศข่าวอย่างที่เราเห็นในอดีต

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด