สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ศรีสุวรรณร้องศาลปค.ระงับโปรเจกต์น้ำ

ศรีสุวรรณร้องศาลปค.ระงับโปรเจกต์น้ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมทีมทนายความได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองใน 3 เรื่อง คือ 1. ขอให้เพิกถอนแผนการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน 350,000 ล้านบาท 2. เพิกถอนโครงการจัดการน้ำ 9 โมดูล 3. ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองชั่วคราว สั่งให้รัฐบาลยุติการเปิดซองประมูลในวันที่ 3 พ.ค. นี้ จนกว่ารัฐบาลจะดำเนินการให้ถูกต้อง เนื่องจากทางสมาคมเห็นว่าแผนการบริหารจัดการน้ำจะมีทั้งการสร้างเขื่อน 18 แห่ง ทำฟลัดเวย์และแก้มลิง ซึ่งกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งเรื่องพื้นที่เกษตรกรรม และการเวนคืนที่ดิน ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ภาครัฐต้องทำเป็นไปตามขั้นตอนเสียก่อน ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่รัฐบาลไม่ว่าจะเป็น กบอ. และ กอนช. ก็ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ทั้งยังเร่งเปิดซองประมูล ทางสมาคมจึงจำเป็นต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนแผนการบริหารจัดการน้ำไว้ก่อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ศาล