จุรินทร์มอบของขวัญวันครู ตั้งกองทุนครู-ลดงานธุรการ-เลื่อนวิทยฐานะ

นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์ระลึกถึงพระคุณครูจัดระหว่างวันที่12-16มกราคมนี้ที่หอประชุมคุรุสภาว่าวันครูในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการมีของขวัญที่จะเตรียมเพื่อมอบแก่ครู3เรื่องคือ1.พัฒนาคุณภาพชีวิตครูโดยจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจปลดภาระของครูซึ่งรวมถึงหนี้สินด้วยนอกจากนี้จะผลักดันเรื่องความปลอดภัยให้แก่ครูที่ผ่านมาศธ.ได้ทำหลักประกันความปลอดภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้โดยมีวงเงินประกัน5แสนบาทส่วนจะขยายหลักประกันความปลอดภัยในพื้นที่ใดเพิ่มนั้นได้มอบหมายให้ปลัดศธ.ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะเรื่องนี้เป็นความต้องการของครู

2.สนับสนุนให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบภายใต้โครงการคืนครูให้นักเรียนโดยจะให้ครูลดภาระงานธุรการแล้วทุ่มเทเวลาสอนนักเรียนมากขึ้นและ3.จะสนับสนุนความก้าวหน้าของครูเช่นเรื่องวิทยฐานะซึ่งขณะนี้กำลังจะปรับหลักเกณฑ์ขอรับการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพการศึกษาครูไม่ต้องเน้นการทำเอกสารแต่จะประเมินจากผลยฐานะ

// //

นายจุรินทร์กล่าวว่าศธ.มีสถาบันพัฒนาครูหลายแห่งเพียงแต่การดำเนินงานยังกระจัดกระจายและมีระบบแตกต่างกันรวมทั้งไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพศธ.จะทำให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน

สิ่งที่อยากเห็นครูเป็นมืออาชีพมีอุดมการณ์มีจิตวิญาณของความเป็นครูเป็นผู้ที่เสียสละอุทิศเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริงและที่สำคัญอยากเห็นครูสอนศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สังคมต้องการเห็นนายจุรินทร์ระบุ

นายชินภัทรภูมิรัตนปลัดศธ.กล่าวว่าการจัดงานนิทรรศการสัปดาห์ระลึกถึงพระคุณครูเพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์เชิดชูวิชาชีพครูและคัดเลือกครูที่ปฏิบัติหน้าที่เสียสละในการปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและสร้างความร่วมมือความสามัคคีของวิชาชีพสำหรับกิจกรรมจะดำเนินการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในวันที่15มกราคมจัดเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับพัฒนาวิชาชีพครูวันทีณหอประชุมคุรุสภาโดยจะมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปและพิธีบูรพาจารย์โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานพร้อมทั้งคารวะครูที่สอนในสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

น.ส.นฤมลโสภาลดาวัลย์นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจ.ราชบุรีกล่าวถึงครูในอุดมคติว่าอยากได้ครูที่เอาใจใส่ต่อนักเรียนมีความเป็นกันเองต่อนักเรียนในเวลาที่สอนคือเสมือนเพื่อนสอนเพื่อนนอกจากนี้ยังต้องการครูที่มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียน

ภูมิใจไทย:ก้าวสำคัญของเนวิน

การเมืองแบบไทยๆ อะไรๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ฟัดกันแทบจะตายกันไปข้าง วันหนึ่งก็อ้าขาผวาปีกเข้าหากันได้อย่างไม่เคอะเขิน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด