ชัยวุฒิฟุ้งสร้างเด็กรู้ประชาธิปไตย เล็งปรับหลักสูตรดันครูสร้างพื้นฐานให้นักเรียน

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สิ่งที่ตนต้องการเร่งดำเนินการเป็นพิเศษขณะนี้คือเรื่องการปลูกฝังความเป็นคนดี และปลูกฝังสำนึกประชาธิปไตยให้เยาวชน โดยให้มีการทำอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ต้องการให้เด็กไทยเข้าใจว่าคนทำงานเก่งแต่โกง ไม่เป็นไร เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ซึ่งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องการปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยในชั้นเรียน สร้างภูมิต้านทานให้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพราะหากเด็กเข้าใจพื้นฐานประชา ธิปไตยแล้ว มีสำนึกประชาธิปไตยที่ดี สิ่งเลวร้ายต่างๆ โดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคงเกิดขึ้นได้ยาก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเคยมีการพูดถึงเรื่องการปลูกฝังประชาธิปไตยในเด็กกันมาก แต่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนัก ดังนั้น ต้องดูด้านหลักสูตรว่าจะต้องเสริมเติมเต็มอย่างไรบ้าง หรืออาจจะดูในภาคปฏิบัติให้เด็กมีส่วนร่วมเรียนรู้การบ้านการเมือง

โดยขณะนี้บางโรงเรียนก็นำการเมืองที่พูดกันในสภาผู้แทนราษฎรมาออกเป็นข้อสอบบ้างแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ทำให้เด็กเกิดการตื่นตัวในการติดตาม สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น เพราะโดยธรรมชาติของเด็กอยากได้คะแนน หากรู้ว่ามีการนำการเมืองปัจจุบันมาออกข้อสอบเด็กก็จะขวนขวายหาความรู้ และผู้ที่ต้องทำตนเป็นตัวอย่างคือครูจะต้องเป็นผู้แนะนำว่าส่วนใดถูก ส่วนใดไม่ถูก โดยครูอาจารย์จะต้องมีหลักการที่ชัดเจน โดยนึกเสมอว่าตนเป็นข้าราชการ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด