เตือนสกศ.โละนโยบายตกยุค

ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยภายหลังการอบรมข้าราชการ และบุคลากร สกศ.เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดนโยบายและแผนการศึกษาที่ดีว่า การกำหนดและพัฒนานโยบายที่ดีนั้น จะต้องมีข้อมูลอย่างจริงจัง ทั้งจากการสำรวจ หรือวิจัยเพื่อกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสม โดยนโยบายที่ดีต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจ และคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องให้เกิดผลกระทบทางลบน้อยที่สุด สำหรับการผลักดันแผนงานไปสู่การปฏิบัตินั้น สกศ.ต้องปรับบทบาทของตน ว่าไม่เป็นองค์กรที่กำหนดนโยบายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขึ้นด้วย เพราะที่ผ่านมา สกศ. มักจะหยุดอยู่เพียงแค่การกำหนดนโยบายเท่านั้น นอกจากนี้นโยบายบางอย่างที่กำหนดลงไปอาจเกิดการเสียผลประโยชน์ของหน่วยงานบางหน่วยงาน แต่ได้ประโยชน์กับส่วนรวม สกศ.ก็ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับให้ได้ ที่ปรึกษา สกศ. กล่าวต่อไปอีกว่า ที่สำคัญเมื่อกำหนดนโยบายและแผนลงไปแล้ว ก็ต้องเข้มข้นเรื่องการประเมินผล โดยการประเมินผลนั้น ต้องเป็นลักษณะของการค้นหาข้อผิดพลาด เพื่อให้การช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อจับผิด อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา สกศ.เน้นเรื่องการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากนโยบาย แต่ไม่เคยประเมินว่านโยบายที่ออกแบบมาล้าสมัยไปหรือยัง ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากนโยบายที่ออกมาอาจจะเหมาะกับยุคหนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป นโยบายดังกล่าวอาจจะล้าสมัยไปแล้ว ซึ่งในการปฏิรูปการศึกษารอบสองที่จะเกิดขึ้นนี้ เป็นเรื่องต้องพิจารณาด้วยว่านโยบายใดที่ออกมาแล้วล้าสมัยไปแล้วหรือยัง และควรจะยกเลิกหรือทำต่อไป.