สมเกียรติชงกพฐ.เพิ่มเงินเดือนครูใหม่ ชี้4พันล.จากเงินหักสพฐ.-ยันไม่เพิ่มภาระงบประมาณ

นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการครูบรรจุใหม่ เพื่อจูงใจคนดี คนเก่งเข้าสู่วิชาชีพครู และปรากฏว่ามีเสียงตอบรับจากนักวิชาการด้านการศึกษานั้น ในเร็วๆ นี้ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม กพฐ. เพื่อพิจารณา และหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมก็จะนำเสนอต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาต่อไป

ในการปฏิรูปการศึกษารอบสองควรจะนำเรื่องโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการครูมาพูดด้วย เพราะจากการทำเรื่องวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในที่สุดก็ได้เฉพาะส่วนหนึ่ง แต่การเปลี่ยนแปลงเพื่อได้ครูที่มีคุณภาพสูงเข้ามายังไม่เห็นมากนัก โดยที่การปรับเพิ่มเงินเดือนแรกบรรจุเข้าใหม่ก็ไม่เพิ่มภาระด้านงบประมาณ เพราะในแต่ละปี สพฐ. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณจำนวนมาก โดยแต่ละผู้เกษียณจะมีเงินเดือนประมาณ 30,000-35,000 บาทขึ้นไป หากนำงบประมาณจำนวนดังกล่าวมาจ้างครูเข้าใหม่ โดยอาจจะบรรจุในอัตราเงินเดือน 12,000-15,000 บาท ก็ยังถือว่าน้อยกว่างบประมาณที่รัฐจะต้องจ่ายประจำอยู่แล้ว นอกจากนั้น ขณะนี้หมวดเงินเดือนของ สพฐ. ลดลงจากเดิมเหลือประมาณร้อยละ 81 ซึ่งร้อยละ 2 ที่ลดลงคิดเป็นประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท ซึ่งสามารถนำเงินส่วนนี้เพิ่มให้กับครูรุ่นใหม่ได้ นายสมเกียรติ กล่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!