นายกฯมอบโชคเนื่องในโอกาสวันเด็ก

เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 13 ม.ค.ที่โถงกลางภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานจับรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่เขียนข้อความ หนูจะทำอะไร...เพื่อเมืองไทยของเรา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัด ขึ้นเมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยรางวัลที่ได้มอบให้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 บัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ หรือกรุงเทพมหานคร-ภูเก็ต จำนวน 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ด.ญ.นันทพร สามดำ รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ด.ญ.จิติพันธ์ เหมหารวิบูล รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1.ด.ญ.สุรัชนี ช้างอุไร 2.ด.ญ.สุพิชญา นาทันใจ 3.ด.ช.ธวัชชัย คำมุงคุณ 4.ด.ญ.อรอนงค์ สุมัตตา และ 5.ด.ญ.สิริพร ดาทุมมา

รางวัลที่ 4 ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท จำนวน 15 รางวัล ได้แก่ 1.ด.ช.พิชญะ ร่าหมาน 2.ด.ช.ฐิติพงศ์ 3.ด.ญ.นนทินี กล้าฤทธิ์ 4.ด.ญ.พวงผกา กาฬโอฆะ 5.ด.ช.ภุมรินทร์ กลึงพุดซา 6.ด.ช.เสกสรรค์ จันทร์สร้อย 7.ด.ญ.ภากรณ์ ทองบุญเรือง 8.ด.ช.ธภัทร อบรม 9.ด.ญ.ฐิติกาญจน์ กลั่นนคร 10.ด.ญ.กนกวรรณ อาจน้อย 11.ด.ช.มงคลศักดิ์ แป้นแก้ว 12.ด.ช. ภคพล สงวนมานะศักดิ์ 13.ด.ญ.อนินทิศา ห้านิรัติศัย 14.ด.ช.บรรจง ตนัยทัญ และ 15.ด.ญ. หลิวคิ ธีระทิพย์ และรางวัลพิเศษจากนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ด.ญ.ดวงฤดี ถวินหวัง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับรางวัลได้ที่ สำนักการต่างประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 0-2228-4386.