ธพว.ลุยปล่อยเงินกู้เอสเอ็มอี

นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า ปีนี้มีนโยบายที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับเอสเอ็มอีเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจต่อไปได้ จากในช่วงปลายปีที่ผ่านมาธนาคารได้จัดโครงการเอสเอ็มอีพาวเวอร์ให้การสนับสนุนสินเชื่อกับเอสเอ็มอีมาแล้ว สำหรับรูปแบบการสนับสนุนสินเชื่อเอสเอ็มอีที่เข้มข้นมากขึ้นในปีนี้คือ จากการที่ธนาคารมีจำนวนสาขาค่อนข้างจำกัดเพียง 99 สาขา จึงเตรียมปล่อยสินเชื่อโดยผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์พันธมิตร และในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง เพื่อให้เอสเอ็มอีไทยสามารถทำธุรกิจต่อไปได้

พร้อมกันนี้จะประสานงานไปยังกระทรวงแรงงานในการร่วมมือกันในหลายโครงการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ไม่เลิกจ้าง หากขอสินเชื่อจากเอสเอ็มอีแบงก์ จะปล่อยสินเชื่อให้โดยคิดดอกเบี้ยอัตราต่ำเป็นพิเศษ ส่วนผู้ที่ถูกเลิกจ้างก็จะจัดอบรมเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการพร้อมพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้ สำหรับสถานภาพทางการเงินของธนาคารนั้นมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะปล่อยสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาลได้ อย่างไรก็ตามในปีนี้ธนาคารจะขอเพิ่มทุนอีก 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปล่อยสินเชื่อ ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะแยกส่วนออกไปดูแลในลักษณะแบดแบงก์

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด