ไทยพาณิชย์ตั้งทีมตรวจเข้มลูกค้า

นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้ทีมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าที่มาขอใช้บริการสินเชื่อเงินสด โดยความเสี่ยงได้แบ่งตามอาชีพ เงินเดือน และเงินเก็บที่มีในบัญชี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยนไป การเลิกจ้างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังน้นจึงต้องระมัดระวังในการปล่อยกู้สินเชื่อเงินสดที่ไม่มีหลักประกันเหล่านี้เป็นพิเศษ โดยปี 52 ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตสินเชื่อเงินสดไว้ที่ 3,000 ล้านบาท จากปี 51 พอร์ตอยู่ที่ 10,000 ล้านบาท ซึ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเดิมที่มีบัญชีกับธนาคาร แหล่งข่าวจากธนาคารพาณิชย์ กล่าวว่า หากแบงก์ และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่แบงก์ (นอนแบงก์) เข้มงวดในการปล่อยกู้โดยเฉพาะสินเชื่อเงินสดมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้ อาจทำให้ประชาชนหันไปกู้เงินนอกระบบ และทำให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต เช่น ต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อปีสูงถึง 30-50% เหตุการณ์ทวงหนี้โหด เป็นต้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด