ทอท.ควักกระเป๋า600ล้านจ่ายชดชเยเสียงสุวรรณภูมิ

ร.ท.ณรงค์ชัย ถนัดช่างแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)) เปิดเผยว่า ทอท. ได้จ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสนับสนุนการศึกษา ตั้งแต่เปิดให้บริการวันที่ 29 ก.ย. 49 รวมทั้งสิ้น 576.56 ล้านบาท โดยพื้นที่มีแนวเสียงเอ็นอีเอฟมากกว่า 40 ได้จ่ายเงินซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 17 อาคารเป็นเงิน 105.76 ล้านบาท และเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ไม่ต้องการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้จ่ายเงินเพื่อปรับปรุงอาคารเอง 261 อาคาร เป็นเงิน 66.32 ล้านบาท จากจำนวนอาคารทั้งหมดที่ ทอท. ต้องเจรจาซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างก่อนปี 44 จำนวน 503 อาคาร ส่วนอาคารที่เหลืออยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการ เช่น เตรียมทำสัญญาซื้อขาย ประเมินราคาขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ส่วนพื้นที่เอ็นอีเอฟ 30-40 ได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับสถานที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง (สถานศึกษา สถานพยาบาล และ ศาสนสถาน) ให้ไปดำเนินการปรับปรุงอาคารและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงเองแล้ว จำนวน 11 แห่ง เป็นเงิน 190.48 ล้านบาท สำหรับอาคารบ้านเรือน ทอท. ได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนภายในอาคารและประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงแล้ว จำนวน 1,023 อาคาร ซึ่งหากทอท. ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากครม.แล้วจะเร่งดำเนินการชดเชยต่อไป และได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาวิจัยให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเงิน 214 ล้านบาท.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด