เอสอีซีซีคอตกยอดขายหายวูบ

นายไพบูลย์ สุขสุธรรมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.อี.ซี. ออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หรือ เอสอีซีซี เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มียอดจองซื้อรถยนต์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการที่นายสมพงษ์ วิทยารักษ์สรรค์ ประธานกรรมการได้หลบหนีออกนอกประเทศ ทำให้ลูกค้าและสถาบันการเงินขาดความเชื่อมั่น ส่วนการให้บริการหลังการขายไม่ได้รับผลกระทบ และยังีลูกค้าเข้ารับการบริการเช่นเดิม

ส่วนการจัดให้มีการตรวจสอบพิเศษ ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขณะนี้บริษัทได้ติดต่อ บริษัท และสำนักงาน ผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ทั้งหมด 27 ราย รวมทั้ง บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์ วิสเชส จำกัด แล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธทุกราย ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงินไตรมาส 4 บางรายให้เหตุผลว่าระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีค่อนข้างกระชั้นชิดไม่สามารถตรวจสอบได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ (วันที่ 30 ธ.ค. 51).

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด