เงินเฟ้อ ธ.ค.0.4%ต่ำสุดรอบ 6 ปี

อานิงสงส์น้ำมันลดกดรายจ่ายผู้บริโภคบ่นอุบพ่อค้าแสบปรับราคาสินค้าขึ้น

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระ ทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) ในเดือน ธ.ค. 51 ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 51 เป็นการลดลงติดต่อกัน 3 เดือน และเมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 50 สูงขึ้น 0.4% เป็นการเพิ่มต่ำสุดในรอบ 6 ปี 4 เดือน นับจากเดือน ส.ค. 45 ที่สูงขึ้น 0.3% ส่วนเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 51 (ม.ค.-ธ.ค.) เทียบกับปี 50 เพิ่มขึ้น 5.5% ต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ 5.6-5.9% แต่มากกว่าปี 50 ที่สูงขึ้น 2.3%

สาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อชะลอลงรอบ 6 ปี เป็นผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดต่อ เนื่อง โดยต่ำสุดที่ 36 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้สัดส่วนการใช้จ่ายของผู้บริโภคเรื่องน้ำมันลดจาก 11% เหลือ 6% และทำให้ดัชนีหมวด อื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง 8% ทั้งดัชนีหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารลด 13.9% และเคหสถานลด 7.9%

ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มยังปรับเพิ่มขึ้น 13.9% เพราะหมวดข้าว แป้ง 23.9% ผักและผลไม้ 21.9% เนื้อสัตว์เป็ดไก่และสัตว์น้ำ 12.6% เครื่องประกอบอาหาร 11.5% อาหาร สำเร็จรูป 10.3% ไข่และผลิตภัณฑ์นม 9.6% และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 4.7% ปรับราคาขึ้น

เงินเฟ้อปี 51 มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง โดยครึ่งปีแรกช่วงที่ราคาน้ำมันภายในประเทศสูงขึ้น ส่งผลให้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารสาธารณะและต้นทุนของสินค้า และทำให้เงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกสูงมาก แต่พอครึ่งปีหลัง เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันลดลงประกอบกับรัฐบาลมี 6 มาตร การ 6 เดือนออกมาช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน ทำให้ตั้งแต่เดือน ส.ค. ได้รับผลดี และปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนถึงปลายปี

นายศิริพล กล่าวว่า เงินเฟ้อในปี 52 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าจะเฉลี่ยทั้งปีที่ 0-1.2% บนสมมุติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 50-60 เหรียญสหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยนที่ 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แต่หากรัฐบาลยกเลิก 6 มาตรการฯ อาจทำให้เงินเฟ้อปรับเพิ่มเล็กน้อย เพราะแรงกดดันจากราคาน้ำมันมีไม่มาก แต่หาก ราคาน้ำมันปรับตัวลดต่ำกว่า 50 เหรียญต่อบาร์เรล จะทำให้เงินเฟ้อมีโอกาสติดลบถึง 0.5% ได้

ที่กระทรวงพาณิชย์มองเงินเฟ้อปีนี้ต่ำที่ 0-1.2% นั้น เพราะแรงกดดันจากราคาน้ำมันไม่มีเหมือนปีที่ผ่านมา ทำให้คนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น เพราะไม่ต้องจ่ายเงินซื้อน้ำมันมาก แต่คงไม่ถึงขั้นเงินฝืด เพราะการเกิดเงินฝืด ไม่ใช่อยู่ที่เงินเฟ้อต่ำเพียงอย่างเดียว ต้องมองปัจจัยอื่นประกอบด้วยว่าแรงงานว่างงานมีมากหรือไม่ เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างไร แต่เงินเฟ้อที่ต่ำขณะนี้ เป็นการสะท้อนว่าราคาสินค้าไม่เพิ่มขึ้น คนก็ยังใช้สอย เพราะมีเงินจากการที่ราคาน้ำมันถูกลง

สำหรับเงินเฟ้อพื้นฐานของประเทศในเดือน ธ.ค. 51 ที่หักรายการน้ำมันและสินค้ากลุ่มอาหารสดออก เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 51 ลดลง 0.1% เทียบกับเดือน พ.ย. 50 สูงขึ้น 1.8% และ เมื่อเทียบเฉลี่ยทั้งปี 51 กับปีก่อนสูงขึ้น 2.4%.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!