ฟื้นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

ฝึกคน-ลำเลียงเมนูสู่อินเตอร์ นายพิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า นางพรทิวา นาคาศัย รมว. พาณิชย์ เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกอีกครั้ง หลังจากหยุดชะงักไปกว่า 2 ปี โดยจะเริ่มประชุมครั้งแรกสัปดาห์หน้ามี รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนกรมส่งเสริมการส่งออก สถาบันอาหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตร บุคลาการ รายการอาหาร และร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก นอกจากนี้ จะนำโครงการ ไทย ซีเล็กท์ ออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานร้านอาหารไทยในต่างประเทศมาจัดทำอีกครั้งด้วย

ที่ผ่านมาโครงการนี้ประสบควาสำเร็จมาก เพราะระหว่างปี 47-49 ทำให้ร้านอาหารไทยเปิดสาขาในต่างแดนเพิ่มได้จาก 6,000 กว่าแห่ง เป็น 9,000 แห่ง รมว.พาณิชย์ จึงเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อประเทศ เพราะช่วยให้คนทั่วโลกรู้จักอาหารไทย และช่วยสร้างงาน การส่งออกวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารไทย รวมถึงนำรายได้เข้าประเทศเพิ่ม นอกจากนี้ยังช่วยประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวอีก

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย จัดโครงการอบรมพ่อครัว แม่ครัว ทำอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อให้รู้จักต้นตำรับอาหารไทยที่แท้จริง และสร้างบุคลากรไม่ให้เกิดการขาดแคลน รวมทั้งจะร่วมกับสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา และสายวิชาชีพ จัดทำหลักสูตรอาหารไทย และเปิดให้มีกาเรียนการสอนเพิ่ม โดยภาครัฐจะช่วยประสานนำผู้จบหลักสูตรไปทำงานในร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศขณะเดียวกัน จะ ประสานกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศไทย (เอ็กซิม แบงก์) เพื่อปล่อยกู้ให้ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจร้านอาหารไทย

ทั้งนี้งบเบื้องต้นจะใช้จากกรมส่งเสริมการส่งออก ที่มีอยู่แล้วหลายสิบล้านบาท ซึ่งนอกจากพัฒนาหลักสูตร บุคลากรร้านอาหารแล้ว จะจัดงานประชาสัมพันธ์อาหารไทยในต่างแดนรูปแบบ ฟู้ด แฟร์ด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด