ปลอบขวัญพนักงานไทยธนาคาร

แหล่งข่าวจากธนาคารไทยธนาคาร เปิดเผยว่า สถานภาพของพนักงานธนาคารภายหลังจากที่กลุ่มซีไอเอ็มบีเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คาดว่าจะมีการยุบรวมหน่วยงานบางหน่วยงานที่มี การทำงานซ้ำซ้อน รวมไปถึงการอบรม ฝึกหัดพนักงานให้สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่มากขึ้น หรือสามารถให้บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว เพราะในอนาคตไทยธนาคารจะต้องให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการค้าระหว่างประเทศ เพราะซีไอเอ็มบีก็มีเครือข่ายและลูกค้าจำนวนไม่น้อย

การที่ซีไอเอ็มบีเข้ามาถือหุ้นใหญ่ และบริหารงานในไทยธนาคาร เบื้องต้นคงจะต้องมีการปรับโครงสร้างงานขององค์กรให้เหมาะสมกับงานที่จะขยายต่อไปในอนาคต ที่มีนโยบายให้บริการแบบครบวงจร และใช้ไทยเป็นฐานในการทำธุรกิจการเงินอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ และเชื่อว่าจะไม่มีการจ้างพนักงานออกงาน.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด