แห่ขึ้นรถไฟฟรีช่วงปีใหม่

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า จากการประเมินผลการให้บริการส่งประชาชน เดินทางกลับภูมิลำเนา ในเทศกาลปีใหม่ ปี52 ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.51-5 ธ.ค.52 พบว่า มีผู้โดยสารเดินทางทั้งสิ้น 1,452,465 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา 205,799 คน หรือ 17% และร.ฟ.ท.มีรายได้จากค่าโดยสารในเทศกาล 140 ล้านบาท มีจำนวนขบวนรถที่วิ่งให้บริการทั้งหมด 2,247 ขบวน สาเหตุที่ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินโครงการ รถไฟฟรี เพื่อประชาชน ทำให้มีประชาชนจำนวนมากเปลี่ยนมาใช้บริการของร.ฟ.ท. จากระบบขนส่งอื่นๆ โดยตัวเลขของประชาชนที่เดินทาง ใช้บริการโครงการรถไฟฟรีพบว่า ในเทศกาลปีใหม่ มียอดทั้งสิ้น 900,120 คน คิดเป็น 62% ของผู้โดยสารทั้งระบบ คิดเป็นรายได้ที่ร.ฟ.ท.ควรได้รับ 14 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้ รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายงบประมาณชดเชยให้ร.ฟ.ท.ต่อไป

ด้านนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บ.ข.ส.) กล่าวว่า ในส่วนของรถบ.ข.ส.และรถร่วมบริการ มีผู้ใช้บริการ 1,006,000 คน ถือว่าต่ำกว่าประมาณการ ที่ประเมินว่าจะมีผู้ใช้บริการ ประมาณ 1,200,000 คน สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากราคาน้ำมันที่ถูกลง ทำให้ผู้โดยสารส่วนหนึ่งหันไปเดินทางโดยรถส่วนตัว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด