พิษณุโลกรณรงค์งดเผาตอซังข้าวลดควัน

พิษณุโลกรณรงค์งดเผาตอซังข้าวลดควัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาตย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ และประชาสัมพันธ์งดการเผาตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน พร้อมด้วย นายรัตนะ สวามีชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายเพียง และพรมสงฆ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ที่บริเวณแปลงนา หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการตอซังพืช โดยการไถกลบจะช่วยลดปัญหาหมอกควัน ที่กำลังเป็นปัญหารุนแรงในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้ง จะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่ง ประกอบกับ กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฟื้นฟูดินให้มีสภาพเหมาะสมกับการปลูกพืช จึงได้นำเอาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากสารเร่งซูเปอร์ พด.2 เข้ามาร่วมกับการไถกลบตอซังในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ อีกด้วยด้าน นายรัตนะ สวามีชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ผลเสียที่เกิดจากการเผาตอซังพืชที่สำคัญ คือ ดินสูญเสียโครงสร้างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ในทางกลับกันการไถกลบตอซังจะช่วยให้ดินมีโครงสร้างที่เหมาะสม เพิ่มธาตุอาหารพืชให้กับดิน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกร

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!