UNเตือนโลกอากาศเปลี่ยนส่อทำโลกขาดน้ำ

UNเตือนโลกอากาศเปลี่ยนส่อทำโลกขาดน้ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สหประชาชาติ เปิดเผยรายงานการพัฒนาน้ำโลก ครั้งที่ 4 โดยออกเตือนว่า ปัจจุบันหลายประเทศมีน้ำสำหรับใช้ในภาคเกษตรกรรมอย่างจำกัด และอาจเลวร้ายยิ่งขึ้น โดยปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดกำลังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก ความต้องการในภาคเกษตร การผลิตอาหาร และการบริโภคพลังงานเพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงปัญหามลพิษและความบกพร่องในการบริหารจัดการน้ำ  โดยในรายงานการพัฒนาน้ำโลกที่เผยแพร่ทุก 3 ปี ระบุด้วยว่า โลกจะต้องมีผลผลิตทางอาหารเพิ่มสูงขึ้น 70%  ภายในปี 2593  เพื่อให้มีอาหารเพียงพอสำหรับประชากรโลกที่จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 9,300 ล้านคน ในปีดังกล่าว  จากปัจจุบันอยู่ที่ 7,000 ล้านคน ส่งผลให้เกษตรกรจะต้องมีน้ำเพิ่มมากขึ้นเกือบ 20%  ภายในปี 2593 จึงจะพอใช้ผลิตอาหารให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการปัจจุบัน การเกษตรใช้ปริมาณน้ำมากถึงเกือบ 70% ของความต้องการทั้งหมด และพื้นที่เกษตร 1 ใน 4 ของโลก เสื่อมสภาพสูง เนื่องจากเป็นเพราะมีการเพาะปลูกมากเกินไป จนทำให้สิ้นเปลืองน้ำ ดินด้อยคุณภาพลง หรือ เกิดการกัดเซาะของหน้าดิน รายงานฉบับนี้จึงเรียกร้องให้มีการเร่งยกเครื่องระบบการบริหารจัดการน้ำ และการทุ่มเทความพยายามในการกำจัดขยะและของเสีย  โดยจะต้องมีระบบการชลประทานที่ดีขึ้น และลดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!