ผบ.ตร.ส่งหนังสือเวียนตั้งตร.รองผู้การ-สว.มีผล2เม.ย.นี้

ผบ.ตร.ส่งหนังสือเวียนตั้งตร.รองผู้การ-สว.มีผล2เม.ย.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - สารวัตร ประจำปี 2554 ไปยัง ผบช.ทุกหน่วย และ ผบก. ในสังกัดสำนักงาน ผบ.ตร. โดยมีคำสั่งให้ทุกหน่วยดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผบก. - สว. จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ โดยให้ทุกหน่วยจัดส่งบัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. - ผกก. และบัญชีตำแหน่งว่าง ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือก ภายใน 12 มี.ค. สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายไม่ครบ 2 ปี สับเปลี่ยนหมุนเวียนในตำแหน่งเท่าเดิม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผบ.ตร. ก่อน ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น โดยให้ระบุตำแหน่งใหม่ และเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจน และให้จัดทำบัญชีสรุปรายชื่อข้าราชการตำรวจที่เสนอขอความเห็นชอบ ให้แต่ละหน่วยเป็นผู้รวบรวมบัญชีรายชื่อ ข้าราชการตำรวจในสังกัด เสนอไปคราวเดียวกัน โดยให้เสนอไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ภายใน 20 มี.ค. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก. ตำแหน่งเดียวระยะเวลา 4 ปี หากหน่วยมีความจำเป็นที่จะให้ดำรงตำแหน่งต่อ ให้เสนอเหตุผลความเห็นความจำเป็นมายัง ตร. ภายใน 20 มี.ค. โดยให้แต่ละหน่วยเป็นผู้รวบรวมบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจ เสนอไปยัง ตร. ในคราวเดียวกัน โดยให้ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. - รอง ผบก. ให้เสร็จสิ้น และมีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันทุกหน่วย ในวันที่ 29 มี.ค. โดยให้คำสั่งมีผลการแต่งตั้งพร้อมกัน 2 เม.ย. 2555

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!