หมดปีทอง

เศรษฐกิจพาที

ถุงแดง

เริ่มจะมีปัญหาให้เห็นเมื่อน้ำมันลดลงมาในระดับ 40 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลว่า พลังงานทดแทนจะหมดความสำคัญลง

ขณะนี้เริ่มส่อเค้าปัญหาเมื่อราคาเอทานอล และไบโอดีเซลมีราคาแพงกว่าน้ำมันหน้าโรงกลั่นกว่าเท่าตัว จึงไม่คุ้มค่าถ้าจะนำมาผสมเป็นพลังงานทดแทนจำหน่าย

เริ่มมีเสียงร้องร้องให้รัฐเข้ามาดูแล เพราะปีนี้คงหมดยุคทองของพลังงานทดแทน

ไม่เหมือนปีที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นไปถึง 140 เหรียญ การผลักดันใช้พลังงานทดแทนเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ผู้ค้าน้ำมันมองว่าระดับราคาน้ำมันจะทำให้พลังงานทดแทนยังพอไปได้ คือ 70-80 เหรียญ หากต่ำกว่านี้ต้องอาศัยนโยบายรัฐในการผลักดัน อาทิ การใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาช่วย การลดภาษีเพื่อทำให้ราคาพลังงานทดแทนถูกกว่าพลังงานปกติ

แม้ราคาน้ำมันจะต่ำ การผลักดันพลังงานทดแทนยังต้องทำต่อเนื่อง เพราะบทเรียนในอดีตสอนให้รู้ว่าถ้าจะหวังพึ่งพาน้ำมันจากพอสซิลเพียงอย่างเดียวไทยคงแย่แน่

ปีที่ผ่านมาไทยเสียเงินน้ำเข้าน้ำมันเพิ่มถึง 3.6 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 40.8% ทั้งๆ ที่ปริมาณน้ำเข้าลดลง 2.4%

จึงต้องเตรียมพร้อมหากเกิดวิกฤตอีกครั้ง

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด