สุทัศน์ เรืองมานะมงคล

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ สายงานพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารทิสโก้ ก่อนย้ายไปเป็นกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด