Let Them See Love การบริจาคอวัยวะและดวงตา คือการต่อชีวิต ต่อความสุขให้อีกหลายชีวิต

Let Them See Love การบริจาคอวัยวะและดวงตา คือการต่อชีวิต ต่อความสุขให้อีกหลายชีวิต
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่มาโครงการ Let Them See Love

ทรูตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตา

การบริจาคอวัยวะและดวงตา นับเป็นการให้และเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต เพราะเป็นการการมอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์
การบริจาคอวัยวะคือ การให้อวัยวะเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่หมดหวังจากการรักษาด้วยวิธีอื่น อวัยวะจากหนึ่งร่าง สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต ให้กลับมามีชีวิตใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การบริจาคดวงตาคือ การแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ภายหลังจากเสียชีวิตแล้ว เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตาดำพิการ

ดังนั้นการบริจาคอวัยวะและดวงตา จึงเปรียบเสมือนการให้ ที่สร้างประโยชน์และความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะทำให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่ ได้มองเห็นคนที่รักและได้อยู่ดูแลครอบครัว ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

อวัยวะที่สามารถนำไปปลูกถ่ายเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นได้แก่ หัวใจ ตับ ปอด ไต และดวงตา

ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการ "ปลูกถ่ายอวัยวะ"อยู่จำนวนมากถึง 10,777 ราย โดยแบ่งเป็นอวัยวะ 3,166 รายและดวงตา 7,611 ราย แต่ในปี 2554ที่ผ่านมาศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับการบริจาคอวัยวะเพียง 113 รายเท่านั้น และนำอวัยวะไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 533 ราย และสำหรับศูนย์ดวงตามีผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 526 ราย

ในช่วงเดือนแห่งความรักของทุกปี ทรู และเว็บไซต์ www.helplink.net ได้ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ Let Them See Love เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ ซึ่งเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ การให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา

Let Them See Love 2012: The Endless Giving

ต่อชีวิต ต่อความสุขให้อีกหลายชีวิต

ทรู ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ Let Them See Love ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่อง

ปีนี้ ทรูไว้วางใจให้บริษัท มันเดย์ เป็นผู้สร้างสรรค์โครงการ Let Them See Love ประจำปี 2555 โดยปีนี้บริษัท มันเดย์ได้สร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน ภายใต้แนวคิด "THE ENDLESS GIVING การบริจาคอวัยวะการให้ที่ไม่สิ้นสุด" เพราะการมอบหัวใจ 1 ดวง หรือดวงตา 1 คู่ มิใช่เป็นเพียงการต่อชีวิตให้แก่คนเพียงคนเดียว แต่เป็นการต่อชีวิต ต่อความสุขให้อีกหลายชีวิต

แนวคิด " THE ENDLESS GIVING การบริจาคอวัยวะ การให้ที่ไม่สิ้นสุด " ถูกต่อยอดออกมาเป็นผลงานด้วยกลยุทธ์

" 5 เรื่องราวการให้ที่ไม่สิ้นสุดของ 5 ผู้ได้รับบริจาคอวัยวะ จาก 5 ครีเอทีฟ 5 ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา และ 5 ศิลปิน" ร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่ ซาบซึ้ง และประทับใจให้โครงการ Let Them See Love ในปี 2555

5 ครีเอทีฟ จากมันเดย์ ได้แก่
1. คุณพรรษพล ลิมปิสิริสันต์
2. คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
3. คุณไตรสิทธิ์ อารีย์วงศ์
4. คุณอิงครัศม์ เตโชตันติพัฒน์
5. คุณสุชนา มัดกาฑ์รัน


5 ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา จาก 5 โปรดักชั่นส์เฮ้าส์ ได้แก่
1. คุณศิวกร จารุพงศา จาก Wink Wink,
2. คุณคามิน จันฆฤต จาก Haus Guang,
3. คุณคุณกิตติพงษ์ อักษรานุวงศ์ จาก Frame Work,
4. คุณวรพล พลสุขเจริญ จาก MachoMango
5. คุณชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา จาก The Shood

5 ศิลปิน ได้แก่
1. มล. จิราธร จิรประวัติ
2. คุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี
3. คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ (คุณรอง)
4. คุณนริศรา เพียรวิมังสา
5. คุณทวีศักดิ์ ศรีทองดี (คุณโลเล)

ผลงานจากแนวคิด
- The Endless Giving Art Exhibition Wall จัดแสดง ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 3 Living Gallery 1 (หน้าลิฟท์แก้วฝั่ง Jewel ใกล้ร้าน True Urbanpark) ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.- 11 มี.ค. 2555
- ภาพยนตร์โฆษณา
- ภาพวาดของศิลปิน
ทั้งหมดได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของ 5 ผู้ได้รับบริจาคอวัยวะ ทั้งหัวใจ ตับ ไต ปอด และ ดวงตา ที่ส่งผลกระทบด้านบวกแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หลังได้รับบริจาคอวัยวะใหม่จากผู้บริจาคที่จากไป เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีงามต่อการบริจาคอวัยวะว่าเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา

การบริจาคอวัยวะ
• การบริจาคอวัยวะ คือ การบริจาคอวัยวะภายใน ซึ่งได้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ไต ฯลฯ ที่ใช้ประโยชน์ได้ นำไปเปลี่ยนให้กับผู้ป่วยที่อวัยวะเหล่านั้นเสื่อมสภาพ เพื่อให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น ผู้บริจาคจะต้องเสียชีวิตจากสมองตายเท่านั้น ภายหลังจากผ่าตัดนำอวัยวะออก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง แพทย์จะตกแต่งร่างให้คงเดิมและมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้
• ผู้ที่สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ หญิง ชาย ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ที่สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ เมื่อบริจาคอวัยวะแล้วควรพกบัตรผู้บริจาคติดตัวไว้และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคอวัยวะไว้ในระหว่างมีชีวิต
• สมองตายกับการบริจาคอวัยวะ สมองตาย คือ ภาวะสมองที่ถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิง และถาวร ไม่มีหนทางที่จะเยียวยารักษาได้ จึงถือว่าบุคคลนั้นเสียชีวิต ซึ่งการเสียชีวิตโดยทั่วไป จะใช้หลักการหัวใจหยุดเต้น หรือการหยุดหายใจ ดังนั้นหากตรวจพบว่าผู้ป่วยสมองตาย หมายถึง ระบบประสาทส่วนกลางหรือสมองไม่สั่งงาน ทำให้ระบบการหายใจหยุดทำงานหัวใจไม่บีบตัว ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ถือว่าผู้นั้นไม่สามารถรักษาให้มีชีวิตอยู่ได้
การบริจาคดวงตา
• การบริจาคดวงตา คือ การแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ภายหลังจากเสียชีวิตแล้ว
• ผู้ที่สามารถแสดงความจำนงบริจาคดวงตาได้ คนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ เป็นต้นไป เมื่อบริจาคดวงตาแล้ว ควรพกบัตรผู้บริจาคติดตัวไว้และแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้ในระหว่างมีชีวิต เพื่อให้คนในครอบครัวแจ้งกับศูนย์ดวงตา เนื่องจากการจัดเก็บดวงตาต้องจัดเก็บภายใน 6 ชั่วโมง

ขั้นตอนแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา
• กรอกแบบฟอร์มส่งทางไปรษณีย์ โดยการกรอกข้อมูลลงในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา ให้ครบถ้วนชัดเจน ส่งไปรษณีย์โดยไม่ต้องชำระค่าไปรษณียากร
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคดวงตาและอวัยวะ ได้ที่ www.helplink.net
• เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาได้รับข้อความแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะของท่านแล้ว ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาจะส่งบัตรผู้บริจาคส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
สอบถามข้อมูลการบริจาคอวัยวะเพิ่มเติมได้ที่
• ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โทร. 1666 หรือ 02-256-4045-6
• www.organdonate.in.th
• E-mail : odc-trcs@redcross.or.th
สอบถามข้อมูลการบริจาคดวงตาเพิ่มเติมได้ที่
• ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทร. 02-256-4039-40
• www.eyebankthai.com

ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะ/ดวงตา
- บริจาคผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช
โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท*
หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท*
แล้วส่งไปที่หมายเลข 91255 ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2554 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- บริจาคให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย" เลขที่บัญชี 023-0-08166-5 ธนาคาร กรุงไทย สาขา สุรวงศ์
- บริจาคให้ศูนย์ดวงตาฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย" เลขที่บัญชี 045-231390-2 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย