คค. ระดมความเห็นพัฒนาขนส่งทางน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายประเสริฐศิริ สุขะวัธนะกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ในฐานะประธานอนุกรรมการการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม 100 ปี ด้านการขนส่งทางน้ำ เปิดเผยว่า โครงสัมมนาวิชาการด้านการขนส่งทางน้ำ เรื่อง 100 ปี คมนาคมทางน้ำกับความท้าทายในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ด้านการขนส่งทางน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้ง เป็นการระดมความคิดเห็นของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการขนส่งทางน้ำ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ สถานการณ์ปัจจุบันและแผนด้านการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย โดย ปลัดกระทรวงคมนาคม อีกทั้ง จะยังมีการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ  ด้วย  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาจะนำไปประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน แผนงาน และโครงการของกระทรวงคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!