โพลปชช.ไม่เห็นด้วยนโยบายเงินบริจาครร.

โพลปชช.ไม่เห็นด้วยนโยบายเงินบริจาครร.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้าโพล"  เปิดเผยถึงผลการสำรวจ เรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบาย เงินบริจาคให้กับโรงเรียน" โดยสำรวจจากประชาชน 1,258 ตัวอย่าง ทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนเกินครึ่งหนึ่ง หรือ ร้อยละ 58.82 ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเปิดห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองให้เงินบริจาคกับโรงเรียน เพราะสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและปิดกั้นนักเรียนที่เรียนเก่งแต่ขาดทุนทรัพย์ ด้านประชาชนอีกร้อยละ 38.24 เห็นด้วยกับนโยบายเพราะ มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วและยังเป็นการนำเงินบริจาคไปช่วยเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในด้านความคิดเห็นร้อยละ 48.81 เห็นว่านโยบายดังกล่าวปิดกั้นความสามารถของเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ ร้อยละ 26.15 เห็นว่าเป็นการตอกย้ำความเหลื่อมล้ำทางสังคมและร้อยละ 21.94 เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาในปัจจุบัน ส่วนความเห็นว่านโยบายนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาหรือไม่นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 56.04 เห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 24.01 เห็นว่าไม่ขัดเพราะสังคมเป็นแบบนี้อยู่แล้ว และร้อยละ 19.95 ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ทั้งนี้เมื่อถามว่านโยบายดังกล่าวจะสร้างค่านิยมแก่เยาวชนในการใช้เงินแลกกับความต้องการและความก้าวหน้าในอนาคตหรือไม่ ร้อยละ 71.30 เห็นว่าปลูกฝังค่านิยมที่ผิดทั้งคุณธรรมและจริยธรรม และร้อยละ 18.52 เห็นว่า ไม่ไช่ เพราะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าจะยอมรับการใช้เงินแลกความต้องการหรือไม่มากกว่า 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!