แม่ฮองสอนประกาศอ.ปายพื้นที่ภัยแล้งฉุกเฉิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


จังหวัดแม่ฮองสอน ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภัยแห้ง 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.แม่สะเรียง อ.ปาย อ.ปางมะผ้า อ.สบเมย อ.ขุนยวม ใน 30 ตำบล 278 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 5,975 คน 1,190 ครัวเรือน เบื้องต้นให้ทุกอำเภอใช้งบประมาณที่จดสันในอำนาจของนายอำเภอของแต่ละอำเภอ วงเงินไม่เกิด 1,000,000 บาท ในการแก้ปัญหา พร้อมกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณของแต่ละพื้นที่ ในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร ที่รับความเดือดร้อน ส่วนสถานการณ์น้ำ พบว่า แม่น้ำลำคลองต่างๆ มีปริมาณน้อยลง บางส่วนแห้งขอด สามารถเดินได้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!