ศรีสะเกษปลูกต้นชมพู่โครงการ365วัน365ต้น

ศรีสะเกษปลูกต้นชมพู่โครงการ365วัน365ต้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ที่โบราณสถานพันปี กู่บ้านหว้าน ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.คมนาคมพร้อมด้วย นางผ่องศรี แซ่จึง อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งดารานักร้องชื่อดังมากมาย ได้นำพ่อค้า ประชาชน นักเรียนจำนวนประมาณ 500 คน ทำการปลูกต้นชมพู่ตามโครงการ 365 วัน 365 ต้น เพื่อเป็นผลไม้อาหารลิง อย่างยั่งยืน นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร กล่าวว่า โครงการปลูกต้นชมพู่นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีอาหารตามธรรมชาติให้กับลิงโบราณนับพันตัวอยู่ในโบราณสถานพันปีกู่โบราณ ดอนปู่ตา เนื่องจากว่า อาหารตามธรรมชาติที่มีอยู่ในดอนปู่ตาแห่งนี้เพื่อเป็นอาหารให้กับลิงนับวันจะน้อยลงไปเรื่อยๆ หากไม่มีการปลูกต้นไม้ผลสนับสนุนเพิ่มเติมขึ้นมา อาหารตามธรรมชาติของลิงก็จะหมดสิ้นไป ซึ่งนอกจากจะปลูกต้นชมพู่ 365 ต้นแล้ว ยังได้ปลูกต้นไม้ยืนต้นรวมทั้งไม้ผลอื่นๆ อีกกว่า 500 ต้นด้วย จะเป็นการอนุรักษ์ป่าดอนปู่ตา ในแห่งนี้ ให้มีความสมบูรณ์เป็นครัวธรรมชาติ ให้กับชาวบ้านในเขต ต.หว้านคำ นี้ให้คงอยู่ตลอดไปอีกด้วย