ซื้อขายออนไลน์ปี52 ฟุบ

รายงานข่าวจากบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด แจ้งว่า แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัว แต่ธุรกิจซื้อขายออนไลน์กลับมีแนวโน้มเติบโต ซึ่งจากการสำรวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ในปี 51 มีจำนวนผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นสัดส่วนกว่า 45.5% เพิ่มขึ้นจากปี 50 ที่มีประมาณ 28.9% โดยมีมูลค่าตลาดซื้อขายทั้งปีระหว่าง 25,000-30,000 ล้านบาท ขยายตัว 30-40% โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่สูงขึ้น รวมทั้งการที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตหันมาใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากขึ้น ส่วนในปี 52 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 30,000-39,000 ล้านบาท ขยายตัว 20-30% แม้จะชะลอลงจากปี51 ที่ขยายตัวประมาณ 30-40% แต่ก็ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่คาดว่าแนวโน้มการแข่งขันในตลาดจะรุนแรงมากขึ้น จากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด