นายกอบจ.ภูเก็ตประกาศลาออกแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดแถลงข่าว กรณีขอลาออกจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 29 เมษายน 2555 และคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต จะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมกัน ประมาณวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 ว่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และอุปสรรคต่อการจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.2555 และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวภูเก็ต โดยถ้วนหน้า ตนจึงได้ทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นประมาณปลายเดือนเมษายน 2555